Personvernerklæring for Urørt ski og sykkeleventyr AS

  1. Formål med innsamling av personopplysninger: Urørt ski og sykkeleventyr har behov for å samle kontaktinformasjon om sine kunder for å kunne levere produktet til kunden og for å kunne ta seg betalt for produktet. Urørt ski og sykkeleventyr beholder registrerte personopplysninger om kunder etter at produktet er levert og betaling foretatt i et kunderegister (CRM). Formålet med dette er å med ujevne mellomrom distribuere nyhetsbrev pr epost til tidligere kunder. Urørt ski og sykkeleventyr oppbevarer også personopplysninger om sine ansatte.
  2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Urørt ski og sykkeleventyr AS er daglig leder.
  3. Det rettslige grunnlaget for innsamling av personopplysninger er gitt ved Personvernlovens §8, bokstav a
  4. Registrering av personopplysninger. Urørt ski og sykkeleventyr AS registrerer og tar vare på følgende personopplysninger om sine kunder: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt informasjon om hva slags produkt de har bestilt, ferdighetsnivå for valgt aktivitet, fysisk nivå for valgt aktivitet, og hvilket utstyr de har behov for å leie i forbindelse med kjøp av kurs-eller turprodukt.
  5. Registrering av personopplysninger skjer ved at kundene selv fyller ut et elektronisk skjema for kontaktopplysninger og type produkt, eller tilsendt skjema på mail, og sender dette inn til Urørt ski og sykkeleventyr AS i forbindelse med kjøp av Urørt ski og sykkeleventyr produkter.
  6. Personopplysningene oppbevares elektronisk av Urørt ski og sykkeleventyr leverandør av CRM-system (Customer relation management). Kunden (den registrerte) kan til en hver tid etter at et produkt har blitt levert og betaling foretatt informere Urørt ski og sykkeleventyr om at vedkommende ønsker sine personopplysninger slettet. Urørt ski og sykkeleventyr utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre dette er eksplisitt avtalt med de registrerte.
  7. Sikring av personopplysninger. Kun Urørt ski og sykkeleventyr daglige leder og prosjektansvarlige guider engasjert av Urørt ski og sykkeleventyr har tilgang til personopplysninger om Urørt ski og sykkeleventyr kunder. Det byttes passord for pålogging til CRM-systemet med jevne mellomrom. CRM-leverandøren (databehandler) har ansvaret for sikkerheten til databasen hvor personopplysningene er lagret. Web-tilgangen er kryptert med https (SSL-sertifikat). CRM-leverandøren er et norsk selskap.
  8. Kontaktinformasjon for innsyn eller sletting av persondata:Registrerte som ønsker innsyn eller sletting av personopplysninger kan kontakte Urørt ski og sykkeleventyr daglige leder på epost pr. audun@urortskiogsykkel.no