Om Urørt

Urørt ski- og sykkeleventyr er en spesialist på pakkereiser innen guida stisykling og skiopplevelser. Først og fremst i Norge, men også andre eventyrlige steder.

Vårt mål er å skape inspirerende opplevelser gjennom møter med ekte folk, kultur og natur.

Urørt ski- og sykkeleventyr har et høyt fokus på bærekraft, og vi tar hele bærekraftsbegrepet i bruk. Både økonomi, miljø og sosiale forhold. Vi skal være en aktiv verdiskaper lokalt, uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til urørte naturopplevelser kombinert med ekte kulturopplevelser.

Dette gjør vi blant annet gjennom å alltid velge lokalt der det er mulig og spesielt innen matproduksjon, høyt fokus på valg av bærekraftige transportmiddel, forebyggende arbeid og stipleie innen stisykling, og økt oppmerksomhet rundt hver regions særpregede kultur, historie og identitet.