Urørt ski- og sykkeleventyr AS gjennomfører turer og kurs på en trygg og forsvarlig måte, med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Deltagelse på turer/kurs i vinterfjellet innebærer en viss risiko for uhell og skader. Urørt ski- og sykkeleventyr AS prøver å minimere denne risikoen ved at turer og kurs i regi av oss blir ledet av godt kvalifiserte guider og ved at guidene våre forplikter seg til å følge sikkerhetsinstruksene våre. På turer/kurs i regi av oss har guiden(e) det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppen. Turene og kursene skal i størst mulig grad være i tråd med gruppens forutsetninger (fysisk form, ferdigheter, erfaring, motivasjon, utstyr osv.), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur under påmelding. Urørt ski- og sykkeleventyr AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Urørt ski- og sykkeleventyr AS eller guider.

For at guiden skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppen må alle deltagere være medansvarlige og:

• Rette seg etter guidens føringer under hele turen/kurset
• Innrette seg som en del av gruppen
• Gå etter guiden om ikke annet er avtalt
• Stoppe/vente ved avtalte steder

Andre viktige momenter ved turene/kursene våre:

• Det er viktig at den enkelte deltager informerer guiden(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under turen/kurset.
• Deltageren er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt av Urørt ski- og sykkeleventyr AS.
• Eventuelle søksmål mot Urørt ski- og sykkeleventyr AS eller Urørt ski- og sykkeleventyrs guider må gjøres gjennom det norske rettsvesenet etter norske lover.

Det blir tatt bilder på turen som kan benyttes til markedsføring. Dersom man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler

• Du plikter å følge med under sikkerhetsgjennomgangen.
• Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått i sikkerhetsgjennomgangen.
• Du plikter å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder til enhver tid.
• Spør om noe er uklart.
• Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
• Bruker du medisiner eller har tidligere skader som kan bli påvirket av aktiviteten er du pliktig å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for personer med

• Hjerte-/lungeproblemer
• Rygg-/nakkeproblemer
• Andre fysiske utfordringer som påvirker gjennomføringen av aktiviteten
• Gravide (avhengig av tur/kurs og svangerskap)
• Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten

Deltagelse på aktivitetene er ikke tillatt for personer som er

• Påvirket av alkohol eller andre rusmidler